Kleutergym

Kleuters zijn volop in ontwikkeling, waarbij de drang tot bewegen erg belangrijk is. Kinderen hebben vaak te weinig ruimte om optimaal te kunnen bewegen. Bij de kleutergym bieden wij verschillende situaties aan om te bewegen. Rollen, springen, duikelen, zwaaien, schommelen, klimmen en klauteren komen aanbod in onze lessen. Elke gymles ziet er anders uit. We stimuleren kinderen om te ontwikkelen op hun eigen niveau.

 

Bij kleuters staat de ontwikkelen van een goede motoriek centraal. Door op spelenderwijs op deze leeftijd de basiselementen van motoriek aan te leren, zal bewegen, spelen en sporten voor de kinderen altijd een plezier zijn! Doordat de kinderen samen met leeftijdsgenootjes gymmen, leren ze tegelijkertijd rekening met elkaar te houden en elkaar te helpen en samen te werken. Plezier in bewegen en spelen staat bij de kleutergym voorop.

 

Tijdens de proefles mag er een ouder blijven kijken, bij de volgende lessen mogen ouders niet in de zaal blijven kijken.

 

De kleuters gymmen op de woensdag middag

Klik hier voor de tijdstip van de les.