Recreatiegym

Recreatiegym is voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij deze groepen wordt er al meer aandacht besteed aan de basiselementen van het turnen.

Ook de motoriek is een belangrijk onderdeel waar bij deze groep aandacht aan wordt besteed. Bij alle gym- en turngroepen bij OKV staat het plezier in bewegen centraal en daar zal dan ook extra energie in worden gestopt.

 

Tijdens de gymlessen worden afwisselende turntoestellen en materialen gebruikt. Ook worden oefeningen speelsgewijs aangeboden, zodat er al getraind wordt zonder dat hier nadruk opgelegd wordt.

 

De recreanten gymmen op zaterdag en op woensdagmiddag gymt de recreanten + groep.

Klik hier voor leeftijd en tijdstippen van deze lessen.

 

Blijkt dat je meer wil en kan dan recreatief gymmen? Dan is er een mogelijkheid om door te stromen naar de Jong talenten en daarna misschien wel naar de A of B selectie. De keuze om door te stromen naar een hoger niveau of de selectie wordt gemaakt door de leiding, in overleg met de ouders.