Recreatiegym

Recreatiegym is voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij deze groepen wordt er meer aandacht besteed aan de basiselementen van het turnen. Ook de motoriek is een belangrijk onderdeel waar bij deze groep aandacht aan wordt besteed.

 

Tijdens de gymlessen worden afwisselende turntoestellen en materialen gebruikt. Ook worden oefeningen speelsgewijs aangeboden, zodat er al getraind wordt zonder dat hier nadruk opgelegd wordt.

 

Blijkt dat je meer wil en kan dan recreatief gymmen? Dan is er een mogelijkheid om door te stromen naar de Jong talenten en daarna misschien wel naar de selectie. De keuze om door te stromen naar een hoger niveau of de selectie wordt gemaakt door de leiding, in overleg met de ouders.

 

De recreanten gymmen op zaterdagochtend

Klik hier voor tijdstippen van deze les.