Fotobeleid

Binnen OKV worden er bij activiteiten, wedstrijden en clubkampioenschappen vaak foto's en filmpjes gemaakt. Ook ouders maken foto's of filmpjes van deze gebeurtenissen en plaatsen die soms op social media.

 

We willen terughoudend omgaan met het uitgebreid delen foto's en tegelijk natuurlijk ook laten zien hoe trots we op onze leden en vereniging zijn. Daarom hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 

-          OKV beheert de website www.okv-harmelen.nl.  De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;

-          Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij OKV. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;

-          Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;

-          Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover apart ingelicht;

-          Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van OKV, als de ouders bezwaar hebben gemaakt.

-          Bij voorkeur staan er minimaal twee a drie, maar liefst meer kinderen op een foto;

-          Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in OKV gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding;

-          Als ouders/verzorgers of leden bezwaar hebben tegen het plaatsen van de foto, dan gebeurt dit niet of wordt deze verwijderd mocht de foto al op de site staan;

-          Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) kunnen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Ook de leiding wordt op de hoogte gesteld, zodat zij hier ook rekening mee kunnen houden.                                                                                     

-          Binnen de lesgroepen wordt soms gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. Ook hierbij geldt tav de foto's die gedeeld worden: minimaal twee a drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, houden we hier rekening mee en delen deze niet via een groepsapp.

 

-          Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen OKV website en voor de eigen OKV facebook-pagina en andere eigen OKV social media.

 

Wij vragen ouders en andere betrokkenen zich ook aan bovenstaande regels te houden.