Vertrouwenspersoon

OKV wil een (sociaal) veilige gymnastiekvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om iedere vorm van ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.

Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Ook als je ergens over twijfelt, neem vooral contact op. Dit kan met je leidster, het bestuur of een vertrouwenscontactpersoon van de KNGU: 

 

vertrouwenscontactpersonen@kngu.nl
06-22663522 (Henriët van der Weg)
06-21410802 (Monique Streefkerk)

 

Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact op zodat jullie samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing. Komen je er samen niet uit, dan gaat zij, in overleg met jou, verder kijken wat eraan gedaan kan worden. Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op!