Lidmaatschap

Als je erover denkt om lid wil worden van OKV kun je al veel informatie op de website vinden, contact opnemen met de leiding en natuurlijk een proefles volgen. Wanneer je vervolgens besluit lid te worden, vragen we je het inschrijfformulier inclusief machtiging (te vinden onder 'formulieren en documenten') in te vullen en af te geven bij de leiding. Je gegevens worden digitaal beheerd door de ledenadministratie.

 

OKV is aangesloten bij de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Deze bond behartigt de belangen van de aangesloten (leden van de) verenigingen en zorgt ervoor dat lesaanbod en beleid actueel en op orde is. Als je lid wordt van OKV wordt je automatisch lid van de KNGU, en betaal je inschrijfgeld en bondscontributie. Die verrekenen we bij de contributie.

 

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden, waar alle (wettelijke vertegenwoordigers van) leden voor worden uitgenodigd. In deze vergadering worden besluiten genomen over de samenstelling van het bestuur, de contributie en begroting enzovoort Onder 'formulieren en documenten' vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en bij 'sportbeleid' vindt u de algemene voorwaarden voor de vereniging.

 

Opzeggen

Het lidmaatschap van OKV kan alleen halfjaarlijks worden opgezegd. Dit dient dit schriftelijk of per email te gebeuren en uiterlijk vóór 1 februari of vóór 1 augustus  via leden@okv-harmelen.nl.
Het is fijn als u de leiding hiervan op de hoogte stelt i.v.m. de indeling van de groepen. 

Contributie

Wanneer je lid wordt van de vereniging, ben je contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en bij wijzigingen worden de leden hierover geïnformeerd.

 

De hoogte van de contributie hangt af van het aantal uren dat je sport. Vanaf het tweede uur per week wordt een korting berekend (zie tabel hieronder). De inschrijfkosten voor de KNGU zijn eenmalig € 17,50, de contributie bij OKV is inclusief de jaarlijkse verplichte bondscontributie (KNGU).

 

De contributie wordt tweemaal per jaar (medio januari/februari en medio augustus/september) automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor leden die meer dan 4 uur in de week trainen, wordt de contributie per kwartaal geïnd, vanaf 4,5 uur trainen in de week is het ook mogelijk om per maand te betalen (uitgaand van 10 maanden waar in les gegeven wordt).

 

Hieronder vindt u de opbouw van de contributie. Het kan zijn dat er meer of minder uren getraind wordt, dan wordt dit evenredig berekend. Dit zijn de meest gangbare trainingsuren.

 

Voor inschrijving kunt u het inschrijvingsformulier naar leden@okv-harmelen.nl sturen of deze aan de leiding geven bij de les.

Contributiebedragen (ingangsdatum 1-09-2023):

 

Recreanten

    Selectie middenbouw Selectie bovenbouw
Junior lid (tot 16 jaar) € 144,00 (half jaar)     € 210,52 (kwartaal) € 226,74 (kwartaal)
Senior lid (vanaf 16 jaar) € 153,00 (half jaar)       € 240,43 (kwartaal)
Steps/Bodyshape € 153,00 (half jaar)        

 

- Wedstrijdgeld selectie bedraagt €40,- per half jaar

- Nieuwe leden betalen eenmalig €17,- inschrijfkosten