We vinden het bij OKV van belang dat de afspraken en regels die we met elkaar afspreken voor iedereen helder en te vinden zijn.

Op deze pagina vinden jullie daarom de volgende documenten:

 

- Algemene voorwaarden OKV 2018

- Pedagogisch klimaat bij OKV - mrt 2018

- Beleidsplan OKV 2018-2020

 

Ook zijn we op dit moment bezig met het instellen van een vertrouwenspersoon. Zodra die bekend is, vermelden we dat uiteraard ook hier.

 


Download
algemene voorwaarden OKV 2018.pdf
Adobe Acrobat document 153.3 KB
Download
Beleidsverklaring Pedagogisch Klimaat OK
Adobe Acrobat document 128.5 KB